• Hvad er et forsøg? / What is a trial?

  ENGLISH

  If you decide to participate in a clinical trial, you help researchers get new and valuable knowledge about your disease. Some trials require patients with a specific disease while others require participation of healthy individuals.

  Trials with patients are conducted when researchers believe that a new type of medicine or a new surgical method might be better than the one offered today. As a patient, you are not guaranteed to benefit from the trial but it can have a positive effect on the treatment of your disease in the future.

  If you are healthy and participate in a clinical trial, you contribute to achieving new knowledge in the health area for the benefit of everyone. This could be knowledge of the body’s functions, lifestyle or may be relevant with respect to disease prevention.

  But what exactly is a clinical trial, and what does it require to participate in a clinical trial? Two documents about this are coming soon.

  DANSK

  Hvis du melder dig som forsøgsperson til et sundhedsvidenskabeligt forsøg, bidrager du til større viden om din sygdom. I nogle forsøg er der brug for forsøgspersoner med en bestemt sygdom (patienter), mens der i andre forsøg er brug for raske forsøgspersoner.

  Forsøg med patienter udføres fordi forskerne mener, at fx en ny type medicin eller en ny operationsmetode måske er bedre end det, man hidtil har brugt. Som patient er det ikke sikkert, at du selv får gavn af forsøget, men på længere sigt kan det måske medføre en bedre behandling af din sygdom.

  Hvis du er rask forsøgsperson bidrager du til, at der opnås ny viden generelt på sundhedsområdet til gavn for alle. Det kan fx være viden om kroppens funktioner, livsstil eller forebyggelse af sygdomme.

  Men hvad går klinisk forskning helt præcist ud på, og hvad indebærer det at deltage i et forsøg? Det kan du blive klogere på her:

  Klinisk forskning i Danmark

  Deltagelse i kliniske forsøg

 • Find et forsøg

  Der er på nuværende tidspunkt ikke noget samlet overblik over de forsøg, man som patient kan overveje at indgå i. Nedenfor finder du tre alternativer, som forhåbentlig kan være til hjælp.

  • Alle offentliggjorte, godkendte kliniske forsøg med lægemidler i Europa kan findes i EU’s database, clinicaltrialsregister.eu. Denne oversigt vedligeholdes af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).
  • Det amerikanske register over kliniske forsøg, ClinicalTrials.gov, omfatter flere typer af forsøg end det europæiske, inklusive forsøg, der finder sted i Danmark. Ingen af siderne er målrettet patienter eller pårørende, men det er på nuværende tidspunkt det bedste, der findes. Se ”Spørgsmål og svar om klinisk forskning” for en udførlig vejledning om, hvordan man kan anvende oversigterne.
  • Hvis du vil tage kontakt til en patientforening, der er relevant for dig, kan du finde en oversigt over foreninger på www.sundhed.dk

Stronger
culture

Mission

Our mission is to make Denmark the most attractive country for companies and other stakeholders to conduct clinical trials – for the benefit of patients, research and the economy.

Press releases

Privacy policy

Contact

Trial Nation
Nørregade 7B
1165 Copenhagen
Denmark

+45 20 22 42 38

Connect with us on:

Newsletter